Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (vrácení zboží)

Nevybrali jste si správně? S námi se výběru bát nemusíte! Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu je u nás možné do 30 dnů.

Jak mám postupovat při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu?

Ve lhůtě 30 dnů od doručení zboží nám oznamte svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat nás na e-mailu info@baseball-shop.online nebo na tel. čísle  +420 530 330 809. Užít můžete i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete zde.

Produkty můžete poslat poštou, nebo přinést na naši prodejnu.

Zboží bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů ode dne odstoupení, zašlete na adresu BASEBALL-SHOP.online, Příkop 4, Brno, 60200, Česká republika. Pokud jste v souvislostí s uzavřením smlouvy od nás obdrželi zboží navíc zdarma (“dárek”) je potřebné vrátit i tento dárek.

Kupní cenu zboží Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však můžeme v souladu se zákonem počkat, dokud nám zboží nevrátíte. V případě, že odstoupíte v prvních 14 dnech od doručení zboží, náleží Vám i náhrada nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kdy můžu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu?

U nás můžete vrátit každé zboží, které jste si u nás zakoupili.

Výjimkou je zboží, které
a) Bylo přizpůsobené či vyrobené dle Vašich požadavků,
b) Není možné vrátit z hygienických důvodů.

Dovolujeme si Vás upozornit, že podle zákona odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kontakty

Veškeré dotazy ohledně odstoupení bez udání důvodu Vám rádi zodpovíme, pokud nás kontaktujete na e-mailu info@baseball-shop.online nebo na tel. čísle  +420 530 330 809.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Reklamace

I když je procento vad na dodávaném zboží mizivé, je dobré vědět, že případné nedostatky vyřešíme bezodkladně a k Vaší spokojenosti. Je v našem zájmu vše vyřešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vyřízení čekali déle, než je nutné (zpravidla je vše vyřešeno do několika dnů).

Jak mám reklamovat?

V případě, že se rozhodnete zboží reklamovat, zkuste nejprve závadu nafotit a poslat nám obrázky i s popisem na email info@baseball-shop.online.

Zboží zašlete jej na adresu BASEBALL-SHOP.online, Příkop 4, Brno, 60200, Česká republik.
 
Zboží můžete reklamovat i osobně na naší prodejně. Vždy nezapomeňte uvést, v čem spatřujete vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.

O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí Vás budeme písemně informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv. Můžeme se s Vámi spojit také telefonicky.

O reklamaci rozhodneme bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude zpravidla trvat déle než 30 dní. V opačném případě jste oprávnění odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, abyste poskytli potřebnou součinnost.

Kdy můžu reklamovat?

Odpovídáme za vady, která má zboží při dodání a které se na něm v průběhu následujících 24 měsíců projeví. Neneseme však odpovědnost za nově vzniklé vady, zejména pokud vznikly nevhodným užíváním. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí vámi. V případě že je u zboží informace o omezené záruce, pak platí tento termín pro případnou reklamaci.

Za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytujeme nad rámec Vaší objednávky. Obrázky zboží v našem internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží.

Jaká práva mám při reklamaci?

V případě vady zboží se společně můžeme domluvit na kompenzaci ve formě poukázky.

Dále jste oprávněni požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy.

Pokud by takové odstranění vady bylo pro nás nemožné nebo nepřiměřené, jste oprávněni požadovat slevu z kupní ceny. V takovém případě si zboží ponecháte a my Vám vrátíme část kupní ceny.

Pokud jde zároveň o významnou vadu, můžete i odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě nám zboží zašlete zpět a my Vám uhradíme celou zaplacenou kupní cenu.

Kontakty

Veškeré dotazy ohledně reklamace Vám rádi zodpovíme, pokud nás kontaktujete na
e-mailu info@baseball-shop.online nebo na tel. čísle  +420 530 330 809.

Eshop BASEBALL-SHOP.online na adrese https://baseball-shop.online/ provozuje společnost IIMCE, spol. s r.o., se sídlem v Brně, na ulici Příkop 843/4, PSČ 60200, Česká republika (EU).
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 14418, IČ: 60698276, DIČ: CZ60698276.
Web společnosti IIMCE, spol. s r.o.: https://iimce.cz/